Asbest

Vi hjelper deg med asbestsanering

Vest Byggteknikk er spesialister på både innvendig og utvendig asbestsanering. Vi kan hjelpe både private og næringsdrivende med fjerning av asbest i hele Bergensregionen.

 

Det er lovpålagt, og ekstremt viktig at at fjerning og håndtering av asbest blir gjort  forskriftsmessig. Materialet må fjernes og oppbevares på en korrekt måte. Det å arbeide, fjerne og sanere asbest må gjøres av firmaer som har både kunnskap og som er spesialiserte på dette området. Vi har sentral godkjenning innenfor området riving og miljøsanering, og er godkjent av arbeidstilsynet for asbestsanering, så du kan være trygg i våre hender.

 

Vi håndterer alle typer oppdrag for å fjerne asbest på en sikker og effektiv måte. Siden alle som som utfører asbestsanering også er faglærte tømrere, har de god kjennskap til bygningers oppbygging/konstruksjon. Noe du som kunde dra god nytte av. Vi har en bred utstyrspark som er dimensjonert for alle type oppdrag og kompleksitet.

Vi samarbeider dessuten tett med Eriksen HMS consulting, som har ledende kompetanse innenfor dette fagfeltet. De tilbyr blant annet kartlegging av behov og tredjepartkontroll. Dette gir både oss og våre kunder stor trygghet, da de vil være en økonomisk uavhengig aktør som er inne og vurderer jobben som planlegges utført, selve utførelsen og kvalitetssikrer det endelige resultatet med luftprøver.

 

Ta kontakt for vurdering av ditt prosjekt!

shutterstock_1369866023

Hva er asbest og hvorfor er det så farlig?

Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur. Det er asbeststøvet som er helseskadelig når det pustes inn. Alvorlige sykdommer som lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose er forbundet med asbest.

 

Asbest innebærer ingen risiko med mindre asbestfibre frigjøres fra asbestmaterialet. Dette kan skje når asbesten skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Det er først når støv med løse asbestfibre pustes inn, at asbest kan utgjøre helserisiko.

 

Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre hus og bygninger.

Hvor, hvordan og når ble asbest brukt?

Fra rundt 1920 til  1985 ble asbest og asbestholdige materialer brukt til mange ulike formål i mange typer bygninger. Typiske bruksområder var som komponent i ulike bygningsmaterialer for å gi økt mekanisk styrke. Asbest ble også ofte brukt som isolasjonsmateriale mot varme, kulde, brann, fuktighet og støy.

 

Asbestforbudet kom i 1985, men det er derimot ikke en absolutt grense da lagret asbestmateriell, på tross av forbudet, kan ha blitt brukt ved oppføring av bygg også i senere tid.

 

Det største bruksområdet for asbest var som tilsetning til sement (til tak og vegger), som rørisolasjon (isolasjon i varmesystemer) og som sprøyteasbest (bedring av brannbeskyttelse og hindre korrosjonsangrep).

Eldre bygningselementer og installasjoner som ofte inneholder asbest

 • Bygningsplater
 • Vegger (som isolering i skillevegger)
 • Bygningspapp
 • Strukturerte overflatebelegg og maling
 • Golvfliser (vinylfliser), lim og avrettingsmasse
 • Linoleumsgulv (mer sjeldent)
 • Varmeisolering til fyrkjeler
 • Isolasjonsmaterialer for stålskjelettet i bygninger
 • Ventilasjonskanaler
 • Himlinger (som flammebeskytter i loftshulrom)
 • Himlingsplater
 • Dører (branndører mm)
 • Elektriske installasjoner
 • Varmesystemer (som varmeisolering til rørsystemer, varmtvannstanker og kjeler)
 • Tak (spesielt produkter av asbestsement)
 • Takplater
 • Bygningsfasader, takrenner, takutheng og kledninger
 • Ventiler, flenser og pakninger som kan være fôret eller forseglet med asbest
 • Altankasser, asbestpapir til fôring osv.
 • Vinduskitt
 • Vann og kloakkledninger

Hentet fra arbeidstilsynet.no