ASBESTHar du en bygning med asbest eller spørsmål om asbest, ta kontakt med oss.                                     

 Vi utfører oppdrag på hele Vestlandet


-Hos oss er alle som jobber med asbest utdannet og sertifisert i henhold til regelverket. Bedriften er også godkjent av arbeidstilsynet, https://www.arbeidstilsynet.no/asbestvirksomhet/822151302

Vi håndterer alle typer oppdrag for å fjerne asbest på en sikker og effektiv måte.     

Siden alle som som utfører asbestsanering også er faglærte tømrere, har de god kjennskap til bygningers oppbygging/konstruksjon. Noe du som kunde dra god nytte av.                                                    


Vi har en bred utstyrspark som er dimensjonert for alle type oppdrag og kompleksitet.

Vi samarbeider dessuten tett med Eriksen HMS consulting, som har ledende kompetanse innenfor dette fagfeltet. De tilbyr blant annet kartlegging av behov og tredjepartkontroll. Dette gir både oss og våre kunder stor trygghet, da de vil være en økonomisk uavhengig aktør som er inne og vurderer jobben som planlegges utført, selve utførelsen og kvalitetssikrer det endelige resultatet med luftprøver.

Ta kontakt for vurdering av ditt prosjekt!

Vest Byggteknikk AS
Teknikk  (gresk,  techne , håndverk, dyktighet, kunst) er en måte å gjennomføre en oppgave på som i utgangspunktet ikke er åpenbar eller enkel.
Post
Ring