Ansatte
Fredrick Gimmestad Sande -Daglig Leder 930 08 933  - fgs@vestbt.no

Anders Torsvik -  Byggmester/Prosjektleder asbest - 991 07 559 - at@vestbt.no

Øystein Torsvik- Prosjektleder bygg -414 27 947 -ot@vestbt.no

Espen Lokøy -Byggmester/Prosjektleder bygg - 950 65 113 -el@vestbt.no


Joachim Risholm -Tømrer

Ryszard Glinka- Tømrer

Glenn A Rokkones- Tømrer

Christian L Flagtvedt- Tømrer

Andreas Sandvik- Lærling

Dominik Hoffmann- Lærling

Cristian Mikkelsen- Hjelpearbeider

Marianne Gimmestad Sande- Kontor medarbeider

Vest Byggteknikk AS
Teknikk  (gresk,  techne , håndverk, dyktighet, kunst) er en måte å gjennomføre en oppgave på som i utgangspunktet ikke er åpenbar eller enkel.
Post
Ring